Israel-työ ry:n johtokuntaan kuuluvat:

Evankelista Esa Keuru, puheenjohtaja

Konepäällikkö Esa Aarnio, jäsen

Toimistosihteeri Pirkko Keuru, sihteeri

Ekonomi Juhani Hörtsänä, varapuheenjohtaja

Keijo Lehtinen, jäsen

Hum.maisteri Viktor Kerge, jäsen

Joel Sandholm, jäsen